Website Profile Dosen UIN Sunan Ampel

DATA PROFILE DOSEN

NIP
198006012005011005
Nama
Abdur Rohman, SS, MA
NPWP
47.431.307.9-601.000
NIDN
2001068001
Unit Kerja
Prodi Bahasa dan Sastra Arab
Rumpun Ilmu
HUMANIORA
Email
vi_man84@yahoo.co.id
Homepage

Buku
 1. Amalan AmpuhBulan Rajab, sya''ban, dan Ramadhan (Amalan,Rajab, Sya''''''''ban, Ramadhan)
 2. al-Adab al-Muqarran (IAIN SAPress)
 3. Sejarah Perkembangan Fakultas Adab dan Humaniora Sunan Ampel Surabaya dari Tahun 1963 Sampai 2013 (IAIN SA Press)

 1. At-Tasybih fi al-Muntakhabat fi al-Mahfudhat -Jurusan Bahasa dan Sastra-2011-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 2. Saja' fi Surah al-Balad min al-Qur'an -Jurusan Bahasa dan Sastra-2012-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 3. as-Saj' fi Surah al-Nisa' -Jurusan Bahasa dan Sastra-2013-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 4. al-Anashir al-Kharijiyah fi Qishathi 'Ushfur min As-Syarq li Taufiq al-Hakim -Jurusan Bahasa dan Sastra-2013-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 5. al-Kinayah fi Surah Maryam -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 6. Wazn "Ifta'ala" wa Dilalatuha Fi Surah al-Baqarah -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 7. Uslub at-Tashwir an al-Kafir fi al-Qur'an al-Karim -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 8. al-Thibaq wa al-Muqabalah fi Qishati Hayy bin Yaqdhan Li Ibn Thufail -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 9. al-Af'al al-Mazidah fi Syi'ri Ahmad Syauqi fi Bab "Dzikr al-Maulid" -Jurusan Bahasa dan Sastra-2015-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 10. al-Tibaq wa al-Muqabalah fi Qissha Hayy bin Yaqdhon -Jurusan Bahasa dan Sastra-2015-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 11. al-Isti'arah fi Abyat al-Syi'r fi Kitab "La Tahzan" li al-Syaikh A'id al-Qarni -Jurusan Bahasa dan Sastra-2015-Pembimbing Utama (Main Supervisor)